Ugrás a tartalomra

KOPI Plágiumkereső - A fordítási plágiumok keresője

Jogszabályok és egyetemi szabályzatok

Mi a plágium?

A plágium más szerzők gondolatainak, fogalmainak, szavainak, mondatainak használata anélkül, hogy erre az írás készítője írásában utalna.

Miért kell elkerülni?

A plágium mások szellemi termékeinek jogtalan használata. Lehet és kell is mások gondolatait ismerni és felhasználni, de nem lehet őket sajátunkként feltüntetni. Egy dokumentumban pedig minden olyan gondolatról, amely mögött nem áll hivatkozás, a dolgozat szerzője - nevének a dolgozat fölé írásával - azt állítja, hogy az az ő saját, eredeti gondolata. A fejlett tudományos élettel rendelkező országokban a plágium megítélése azonos a bolti lopáséval.

Minden esetben jelölni kell az általunk készített szövegben:

Milyen fokozatai lehetnek a plagizálásnak?

Szabó Katalin "Kommunikáció felsőfokon" című könyvében pontosan definiálja, hogy a mi kultúrközegünkben milyen fokozatai léteznek a plagizálásnak:

A gyakorlat kiépítette a plágium elleni védelem rendszerét is. Az adott mű bírálója, szerkesztője, lektora rendszerint a témakör felkészült ismerője, szaktekintélye, akiről feltételezhető, hogy ismeri a szakirodalmat, ezért a szakirodalom korrekt felhasználásának a megítélése is feladatát képezi. Egy disszertáció bírálata a szakirodalom-feldolgozás értékelésével kezdődik. Ha a plagizálás ezeken a szűrőkön átcsúszik, a szerző látszólag nyert: a mű vagy a benne megfogalmazott gondolat babérkoszorúját gyarapítja újabb levélkével (legalább is egy ideig...). Azonban hazai pályán is egyre gyakrabban előfordul, hogy a plágium kiderül, az ügy botránnyá dagad, végül egy etikai vagy jogi fórumon megkapja a jogos elmarasztalást.

Mit mond a jogszabály?

A név feltüntetéséről a tételes jog (az 1999. évi LXXVI., a szerzői jogokról szóló törvény) az alábbiak szerint rendelkezik.

Hogyan használjuk mások gondolatait?

Hazai berkekben alapszabályként általában az alábbi megoldást fogadjuk el:

Forrás: http://www.magyarfelsooktatas.hu/20.8/15.html Magyar Felsőoktatás - Az Oktatási Minisztérium folyóirata Barakonyi Károly (Barakonyi Károly egyetemi tanár, PTE, Pécs;) Egyetemi csapdák: a plágium veszélyei Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó, 1997.

Jogszabályok és egyetemi szabályzat

Napjainkban egyre nagyobb jelentősége van a megszerzett információnak, melynek nagy része a fejlődésnek köszönhetően már Interneten is elérhető. Egyre nagyobb mértékben nő a világhálót használók tábora szerte a világon, így hazánkban is. Egyre több, az Interneten megjelenő publikációhoz, közzétett dolgozathoz lehet hozzáférni, és természetesen le is lehet tölteni azokat. Az elektronikus publikációkhoz való szabad hozzáférés felveti a szerzői jog kérdését, ami manapság sokat vitatott téma.

Az elektronikus dokumentumok szerzői jogával kapcsolatos törvények, publikációk linkjei találhatók ezen az oldalon.

Linkek:

Törvények

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
http://www.hpo.hu/szkv/199911/728.html

Publikációk

A szerzői jog és az Internet
http://www.jogiforum.hu
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/drMurakozi-A_szerzoi_jog_es_az_internet(jf).pdf

Barakonyi Károly - Egyetemi csapdák: a plágium veszélyei
http://www.magyarfelsooktatas.hu/20.8/15.html

Elektronikus publikáció és a szerzői jogok - Bihari Tibor
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/jog/bihari/bihari.htm

Szabályzatok

A Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs Tanszéken érvényes idézési, hivatkozási szabályok
www.maya.btk.pte.hu/kom/b/data/plagium.rtf

BME Etikai kódex
http://stratig.bme.hu/intra/etikkod.rtf

BKÁE Egyetemi Doktori Szabályzat
www.bke.hu/altinf/public/doktori_PhD_szab.doc

A Toldy Ferenc Gimnázium számítógép-hálózatának felhasználói szabályzata
http://vega.toldy.sulinet.hu